Is hijama-therapie toegestaan in de islam?

Hijama-therapie, ook wel bekend als cupping-therapie, is een oude praktijk waarbij cups op de huid worden geplaatst om zuigkracht te creëren en genezing te bevorderen. Deze therapie wordt al eeuwenlang in vele culturen gebruikt, ook in de islamitische cultuur. De vraag of hijama-therapie in de islam is toegestaan, is echter een complexe vraag die een nader onderzoek van de islamitische principes en leringen vereist.

De praktijk van Hijama Amsterdam-therapie wordt verondersteld te zijn beoefend door de profeet Mohammed (vrede zij met hem) zelf en wordt in verschillende hadiths (uitspraken van de profeet) genoemd als een aanbevolen praktijk voor verschillende aandoeningen. In een hadith zou de Profeet (vrede zij met hem) hebben gezegd: “De beste remedie die je hebt is cupping, het verwijdert bloed, maakt de rug lichter en scherpt het gezichtsvermogen aan” (Sahih Bukhari).

Bovendien, in de islamitische medische geschiedenis, beval de beroemde arts en filosoof Ibn Sina, ook bekend als Avicenna, het gebruik van hijama-therapie voor veel ziekten aan in zijn medische boek Al-Qanun fi al-Tibb (The Canon of Medicine).

Op basis van de bovengenoemde bronnen is hijama-therapie dus toegestaan in de islam en kan het als een aanbevolen praktijk worden beschouwd. Het is ook vermeldenswaard dat de praktijk van hijama-therapie niet alleen beperkt is tot de islamitische cultuur, maar ook een gangbare praktijk is in de traditionele Chinese geneeskunde, de ayurvedische geneeskunde en andere vormen van alternatieve geneeskunde.

Het is echter belangrijk op te merken dat de beoefening van hijama-therapie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde en opgeleide beoefenaars en dat steriele apparatuur en hygiënische omstandigheden moeten worden gebruikt om mogelijke risico’s op infectie of andere complicaties te voorkomen.

Bovendien, hoewel hijama-therapie over het algemeen als veilig wordt beschouwd, is het niet voor iedereen geschikt en kunnen er bepaalde medische aandoeningen of omstandigheden zijn waarin het niet wordt aanbevolen. Daarom wordt het altijd aanbevolen om een gekwalificeerde arts of een hijama-therapeut te raadplegen voordat hijama-therapie wordt ondergaan.

Concluderend, hijama-therapie is toegestaan in de islam en kan worden beschouwd als een aanbevolen praktijk gebaseerd op de leer van de profeet Mohammed (vrede zij met hem) en de islamitische medische traditie. Het is echter belangrijk om ervoor te zorgen dat de praktijk wordt uitgevoerd door gekwalificeerde en opgeleide beoefenaars in een veilige en hygiënische omgeving, en om een medische professional te raadplegen voordat u de therapie ondergaat.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *